برنامه اقامت در مالزی

کشورمالزی
منطقهآسیا
ارزش سرمایه500,000 رینگیت مالزی (135,000 دلار آمریکا)
هزینه های اضافی90 رینگیت مالزی (20 دلار آمریکا)
نوع سرمایه گذاریسپرده بانکی
تابعیت یا اقامتاقامت

ویژگی های اصلی

برنامه مذکور به متقاضی اصلی این اجازه را می دهد که همسر و فرزندان وابسته زیر 21 سال خود را در درخواست برای اجازه اقامت بگنجاند. برای این منظور، به سپرده اضافی نیاز نیست.

خانواده

برنامه اقامت طلایی یک ویزای 10 ساله با امکان ورود مکرر به مالزی را برای سرمایه گذاران و خانواده های آنان تأمین می کند، که عملاً معادل یک اجازه اقامت غیر دائم است. معیارهای اخذ چنین اقامتی بسیار صریح هستند: باید مبلغی معین را نزد یک بانک مالزیایی سپرده گذاری کنید، شواهد دال بر دارایی ها و درآمد سالیانه خود را ارائه دهید، بیمه درمانی خریداری نمایید، و مورد یک معاینه بهداشتی اولیه قرار گیرید.

شرح برنامه

برنامه اقامت طلایی یک ویزای 10 ساله با امکان ورود مکرر به مالزی را برای سرمایه گذاران و خانواده های آنان تأمین می کند، که عملاً معادل یک اجازه اقامت غیر دائم است. معیارهای اخذ چنین اقامتی بسیار صریح هستند: باید مبلغی معین را نزد یک بانک مالزیایی سپرده گذاری کنید، شواهد دال بر دارایی ها و درآمد سالیانه خود را ارائه دهید، بیمه درمانی خریداری نمایید، و مورد یک معاینه بهداشتی اولیه قرار گیرید.

گزینه های سفر

شما و اعضای خانواده تان قادر خواهید بود به مدت 10 سال مکرراً و بدون هیچ محدودیتی به مالزی سفر کنید.

شرایط مالی

بسته به سن متقاضی، معیارهایی مختلف وجود دارد.

برای متقاضیان زیر 50 سال، لازم است شواهد دال بر دارایی هایی به مبلغ حداقل 500000 رینگیت مالزی (135000 دلار آمریکا) و نیز شواهد دال بر درآمد ماهیانه حداقل 10000 رینگیت مالزی (3000 دلار آمریکا) ارائه گردد. به محض تأیید، باید مبلغ 300000 رینگیت مالزی (80000 دلار آمریکا) را نزد یک بانک مالزیایی سپرده گذاری کنید. می توانید بعد از گذشت 1 سال، نصف مبلغ سپرده را صرف خرید خانه، تحصیل، یا مراقبت های پزشکی کنید؛ اما باید نصف باقیمانده را در تمام مدت اقامت حفظ نمایید.

برای اشخاص بالای 50 سال، لازم است شواهد دال بر دارایی هایی به مبلغ حداقل 350000 رینگیت مالزی (95000 دلار آمریکا) و نیز شواهد دال بر درآمد ماهیانه حداقل 10000 رینگیت مالزی (3000 دلار آمریکا) ارائه گردد. بعد از تأیید درخواست شما، باید مبلغ 150000 رینگیت مالزی (40000 دلار آمریکا) را نزد یک بانک مالزیایی سپرده گذاری کنید. می توانید بعد از گذشت 1 سال، یک سوم مبلغ سپرده را صرف خرید خانه، تحصیل، یا مراقبت های پزشکی کنید؛ اما باید دو سوم باقیمانده را تا پایان مدت اقامت خود حفظ نمایید. متقاضیان دریافت کننده مستمری ممکن است تحت شرایط خاص، که صورت موردی تعیین می گردد، از الزامات مربوط به سپرده گذاری معاف شوند.

(C) New Residency 2020 - All rights reserved. | Privacy Policy