برنامه اقامت در فرانسه

کشورفرانسه
منطقهاروپا
ارزش سرمایه10.000.000 یورو
هزینه های اضافی
نوع سرمایه گذاریکسب و کار
تابعیت یا اقامتاقامت

ویژگی های اصلی

برنامه اقامت طلایی فرانسه با هدف جذب اشخاصی طراحی شده که ارزش خالص دارایی های آنها فوق العاده زیاد است. با سرمایه گذاری مبلغی معین، شما و خانواده تان یک اجازه اقامت 10 ساله دریافت خواهید کرد و به موجب آن از حقوقی همسان با سایر اتباع فرانسه برخوردار خواهید شد. بعد از اخذ اجازه اقامت، بلافاصله از دسترسی به مراقبت های بهداشتی رایگان و دارای کیفیت عالی، فرصت های تحصیلی دارای کیفیت عالی جهانی، و سفر بدون محدودیت و بدون نیاز به ویزا در منطقه شنگن برخوردار خواهید شد. رسیدگی به درخواست شما فقط 2 سال طول می کشد و مستلزم هیچ گونه تجارب مدیریتی، اقامت قبلی در فرانسه، مهارت های زبانی یا اقامت فیزیکی بعد از تأیید درخواست اقامت نیست.

خانواده

به علاوه، می توانید بدون هیچ هزینه ای اعضای بلافصل خانواده تان را هم در درخواست برای اجازه اقامت بگنجانید. برای برنامه فرانسه، همسر و فرزندان صغیر شما واجد صلاحیت محسوب خواهند شد.

شرح برنامه

فرایند درخواست فقط 2 ماه طول خواهد کشید و بعد از آن شما و عزیزانتان یک اجازه اقامت 10 ساله دریافت خواهید کرد. شما ملزم به داشتن تجارب مدیریتی قبلی، مهارت های زبانی یا سابقه اقامت قبلی در فرانسه نیستید. به علاوه، بعد از اعطای اجازه اقامت، ملزم به اقامت در فرانسه نخواهید بود.

گزینه های سفر

به محض دریافت اجازه اقامت، شما و اعضای خانواده تان می توانید بدون نیاز به ویزا به کلیه 26 کشور منطقه شنگن اروپا دسترسی کامل داشته باشید.

شرایط مالی

متقاضیان باید مبلغ حداقل 10 میلیون یورو را در زمینه شرکت های صنعتی یا بازرگانی فرانسه سرمایه گذاری کنند. می توانید این سرمایه گذاری را شخصاً انجام دهید یا از طریق شرکتی که حداقل %30 از سهام آن متعلق به شما است. برای گنجاندن اعضای خانواده در در درخواست برای اجازه اقامت، نیاز به سرمایه گذاری اضافی نیست.

این سرمایه گذاری را می توان به تنهایی، به اتفاق دوستان یا شرکا، یا به عنوان بخشی از یک برنامه سرمایه گذاریی تأیید شده توسط نهادهای مربوطه انجام داد.

اخذ اجازه اقامت به خودی خود به معنای آن نیست که شما یک شهروند مشمول پرداخت مالیات در فرانسه محسوب می شود. اگر بخش زیادی از وقت خود را خارج از فرانسه سپری کنید، درآمد جهانی شما معاف از مالیات باقی خواهد ماند، و فقط عواید حاصل از سرمایه گذاری شما در فرانسه مشمول مالیات خواهد بود.

(C) New Residency 2020 - All rights reserved. | Privacy Policy