آیا پارلمان اروپا برنامه های ویزای طلایی را لغو خواهد کرد؟

جولای 6, 2018

Is the European Parliament to blow Golden Visa programs

پارلمان اروپا اخیراً صحنه بحث هایی درباره برنامه های ویزای طلایی در اتحادیه اروپا بوده است. این برنامه ها تحت صلاحیت قانونی هریک از کشورهای عضو قرار دارند، و به سرمایه گذاران خارجی اجازه می دهند که از طریق رویه ای سریع، تابعیت یا اقامت اتحادیه اروپا را اخذ کنند. به هر حال، چون این برنامه ها به کل جمعیت اتحادیه اروپا مربوط می شود، لازم است در سطحی بالاتر به این موضوع پرداخته شود.

اختلاف نظرهای مربوط به برنامه های ویزای طلایی

به گفته «روبرتا متسولا»، یکی از نمایندگان پارلمان اروپا، طبق نظر اعضای پارلمان اروپا، یکی از مسائل عمده مربوط به برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری این است که «تابعیت باید متضمن پیوندی واقعی بین سرمایه گذار و کشوری باشد که وی از طریق سرمایه گذاری، تابعیت آن را اخذ می کند». گرچه سرمایه گذاری چشمگیر اغلب به عنوان یک امر متضمن منافع ملی تلقی می شود، سرمایه گذران معمولاً ملزم به سکونت در کشوری نیستند که اقامت یا تابعیت آن را اخذ می کنند؛ و این امر موجب می شود که هیچ پیوند واقعی شکل نگیرد.

نگرانی دیگر این است که این به اصطلاح «برنامه های گذرنامه پولی» زمینه را برای افزایش فساد و تبهکاری فراهم می سازند، که به نحوی قابل درک در تضاد با ارزش های اتحادیه اروپا است. در عین حال، نوعی سیاست «یک بام و دو هوا» است که دسترسی آسان به زیرساخت ها و دارایی های عمومی اتحادیه اروپا را برای ثروتمندان فراهم می سازد، در حالی که به عقیده «سوفی انتولد»، نماینده هلند در پارلمان اروپا، «با کسانی که به اینجا می آیند همچون تبهکاران و با سختگیری تمام برخورد می شود.»

از برنامه تابعیت مالت صراحتاً به دلیل تجاری سازی تابعیت اتحادیه اروپا انتقاد شد. گفته شد در تبلیغ این برنامه از همان زبانی استفاده می شود که برای تبلیغ کالاهای لوکس، مثل قایق های تفریحی لوکس، ساعت های گرانبها، یا ویلاهای مجلل، مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین، برخی از نمایندگان پارلمان اروپا تأکید کردند که نیت برخی از سرمایه گذاران برای خرید گذرنامه ها مشکوک است.

درخواست برای شفافیت بیشتر

در حالی که تعداد چشمگیری از اعضای پارلمان اروپا دغدغه های خود را در خصوص برنامه های ویزای طلایی مطرح نمودند، فقط سه نفر از آنها از این برنامه ها دفاع کردند. این سه نفر «نونو ملو»، نمانده پرتغال، و «آلفرد سنت» و «میریام دالی»، نمایندگان مالت، بودند. آنها عنوان کردند که متقاضیان برنامه های ویزای طلایی رویه هایی سختگیرانه را طی می کنند.

گرچه دغدغه های قبلی معمولاً با این استدلال رد می شدند که مسائلی ملی هستند نه مربوط به کل اتحادیه اروپا، اکنون نمایندگان پارلمان اروپا خواستار شفافیت بیشتر برای مقابله با معیارهای دوگانه و ریشه کن کردن فساد هستند.

خوب، نتیجه نهایی مذاکرات چه شد؟

تا به این تاریخ، این مذاکرات هیچ نتیجه نهایی مستقیمی را در بر نداشته است. نظر به اینکه ظاهراً اتفاق نظر زیادی درباره نیاز به مقررات هماهنگ و شفاف تر وجود دارد، ممکن است در موقع مقتضی محدودیت هایی برای دسترسی به برنامه های ویزای طلایی اروپا وضع گردد، به ویژه برای آنهایی که در حال حاضر بسیار ساده و سریع هستند، مثل برنامه های کشورهای مالت یا پرتغال .

(C) New Residency 2020 - All rights reserved. | Privacy Policy