برنامه اقامت در لتونی

کشورلتونی
منطقهاروپا
ارزش سرمایه250.000 یورو
هزینه های اضافی25.000 یورو
نوع سرمایه گذاریاملاک و مستغلات / اوراق قرضه دولتی / سپرده بانکی
تابعیت یا اقامتاقامت

ویژگی های اصلی

لتونی، کشوری کوچک در منطقه بالتیک و دارای عضویت کامل در اتحادیه اروپا و شنگن، یک برنامه ساده اقامت از طریق سرمایه گذاری را برای شما و خانواده تان پیشنهاد می کند. با اخذ چنین اجازه اقامتی، از دسترسی بدون نیاز به ویزا به همه 26 کشور منطقه شنگن و نیز دسترسی به آموزش و پرورش و بهداشت و درمان دولتی در لتونی و حق سکونت و کار در این کشور برخوردار خواهید شد. به هر حال، هیچ الزامی برای اقامت فیزیکی در این کشور وجود ندارد و شما می توانید هر چند بار که مایل باشید، به این کشور وارد و از آن خارج شوید.

خانواده

به محض اینکه اجازه اقامت شما صادر گردد، همسر و فرزندان وابسته زیر 18 سال شما نیز می توانند طبق رویه پیوستن اعضای خانواده به یکدیگر، اجازه اقامت دریافت نمایند.

شرح برنامه

یک اجازه اقامت موقت 5 ساله به شما اعطا خواهد شد که می توانید بدون نیاز به سرمایه گذاری بیشتر، آن را تمدید کنید. شما مجبور نخواهید بود به صورت فیزیکی در لتونی زندگی کنید؛ تنها الزامات ضروری این است که یک نشانی ثبت شده داشته باشید و حداقل 1 روز در سال را در آنجا سپری کنید.

بعد از 10 سال اقامت قانونی در این کشور، واجد صلاحیت تابعیت شناخته خواهید شد.

گزینه های سفر

شما و اعضای خانواده تان از حق مسافرت نامحدود و بدون ویزا در منطقه شنگن اروپا برخوردار خواهید شد.

شرایط مالی

سه گزینه برای اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در لتونی وجود دارد. نخست، می توانید ملکی به ارزش حداقل 250000 یورو را در لتونی خریداری کنید. گزینه دوم، خرید اوراق قرضه دولتی بدون سود به مبلغ حداقل 250000 یورو است. و در نهایت، گزینه سوم این است که در زمینه اوراق قرضه بانکی به مبلغ حداقل 280000 یورو سرمایه گذاری کنید و سود سرمایه گذاری خود را دریافت نمایید. همه سرمایه گذاری ها باید به مدت حداقل یک دوره 5 ساله حفظ گردد. یک هزینه دولتی به مبلغ 25000 یورو باید برای گزینه های اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه بانکی پرداخت شود.

(C) New Residency 2020 - All rights reserved. | Privacy Policy