برنامه اقامت در ایرلند

کشورایرلند
منطقهاروپا
ارزش سرمایه500.000 یورو
هزینه های اضافی1.500 یورو
نوع سرمایه گذاریاعانه / کسب و کار / املاک و مستغلات
تابعیت یا اقامتاقامت

ویژگی های اصلی

عضویت ایرلند در اتحادیه اروپا، و نیز استانداردهای زندگی عالی و محیط تجاری مطلوب این کشور آن را به گزینه ای بسیار جذاب برای سرمایه گذاران مایل به مهاجرت تبدیل کرده است. این برنامه اقامت طلایی دارای شرایط صریح امکان اخذ اجازه اقامتی را برای متقاضیان و خانواده های آنها تأمین می کند که می توان به صورت نامحدود آن را تمدید کرد، در عین حال که سرمایه گذاران ملزم به اقامت فیزیکی در ایرلند نیستند. ساکنان ایرلند می توانند از امکان سفر نامحدود و بدون نیاز به ویزا در «منطقه سفر مشترک»، شامل بریتانیا، برخوردار گردند.

خانواده

بعد از اعطای اجازه اقامت، اعضای بلافصل خانواده تان هم می توانند اجازه اقامت دریافت کنند، بدون آنکه مجبور باشید مبلغ سرمایه گذاری را افزایش دهید. این شامل همسر، فرزندان زیر 18 سال، و فرزندان 18 تا 24 سال می گردد، مشروط به اینکه دسته اخیر مجرد و از نظر مالی به شما وابسته باشند (دانشجویان تمام وقت).

شرح برنامه

«برنامه سرمایه گذار مهاجر» ویژه آن دسته از اتباع کشورهای خارج از منطقه اقتصادی اروپا است که متعهد به انجام یک سرمایه گذاری تأیید شده در ایرلند باشند. به متقاضیان تأیید شده حق سکونت در ایرلند اعطا خواهد شد، که به موجب آن می توانند از طریق ویزای ورود چندگانه به این کشور وارد و از آن خارج شوند. در بدو امر، یک اجازه اقامت 2 ساله اعطا خواهد شد، و می توان آن را برای 3 سال دیگر تمدید کرد. بعد از دوره 5 ساله اول، اجازه اقامت را می توان مجدداً و بدون نیاز به حفظ سرمایه گذاری تمدید کرد.

سرمایه گذاری مورد نظر باید برای ایرلند مفید باشد، به حفظ مشاغل موجود یا ایجاد مشاغل جدید کمک کند و برای مصالح عمومی سودمند تلقی گردد. همچنین، وجوه مورد استفاده برای سرمایه گذاری باید به طرق قانونی کسب شده و تحت مالکیت سرمایه گذار باشند (یعنی قرض یا وام نباشند). متقاضی باید شخصیت خوبی داشته باشد.

متقاضیان باید شواهدی را دل بر ارزش خالص دارایی، وجوه مورد استفاده برای سرمایه گذاری، منبع تأمین این وجوه، اینکه می توان این وجوه را انتقال داد، و نیز نداشتن سوء سابقه ارائه دهند.

بعد از موافقت با درخواست شما، ملزم نخواهید بود به صورت فیزیکی در ایرلند اقامت کنید، اما باید در هر سال تقویمی حداقل یک بار به این کشور سفر کنید.

گزینه های سفر

به عنوان یکی از ساکنان ایرلند، شما از حق مسافرت نامحدود در «منطقه سفر مشترک» (CTA)، شامل بریتانیا، ایرلند، و جزیره مان، جرسی و گرنزی برخوردار خواهید بود.

شرایط مالی

در حال حاضر، سه گزینه برای اخذ اقامت در ایرلند از طریق سرمایه گذاری وجود دارد. اولی یک اعانه بشردوستانه غیر قابل برگشت به مبلغ حداقل 500000 یورو است (یا 400000 یورو در مواردی که 5 نفر یا بیشتر اعانه های خود را برای یک پروژه مناسب روی هم بگذارند).

دوم، می توانید در یک شرکت ایرلندی یا یک صندوق سرمایه گذاری تأیید شده به مبلغ حداقل 1 میلیون یورو سرمایه گذاری کنید. این سرمایه گذاری باید به مدت 3 سال حفظ شود، و میزان برگشت سرمایه جزء معیارهای لازم برای تمدید اجازه اقامت شما نیست.

سوم، می توانید حداقل 2 میلیون یورو در یک «تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات» سرمایه گذاری کنید. %50 از سرمایه را می توان بعد از 3 سال برداشت کرد، %25 دیگر آن بعد از 4 سال، و کل مبلغ آن بعد از 5 سال.

لازم است برای کلیه درخواست ها، یک هزینه رسیدگی به مبلغ 1500 یورو پرداخت گردد. این مبلغ غیر قابل برگشت است، و متقاضی اصلی و کلیه اعضای خانواده وی را پوشش می دهد.

(C) New Residency 2020 - All rights reserved. | Privacy Policy